Нацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків

Національний банк разом з ухваленням Стратегії розвитку кредитування оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою, і з 5 серпня 2024 року банки повинні дотримуватися нормативів: достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1) — на рівні 5,625%; достатності капіталу 1 рівня (НК1) — 7,5% і достатності регулятивного капіталу (НРК) — 10% і запровадив низку перехідних положень. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Нацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків

На думку НБУ, перехідні положення зберігають запас капіталу банків, необхідний для покриття ризиків воєнного стану та забезпечення інтересів вкладників. Водночас з урахуванням перехідних положень потенціал банків до нарощування кредитного портфеля підвищиться в півтора раза порівняно з нинішнім запасом.

Оновлені нормативи спрямовані на подальше забезпечення стійкості банківської системи, захист інтересів вкладників банків та збереження фінансової стабільності.

Як уточнив Нацбанк, перехідні положення передбачають, зокрема, застосування поетапного графіка досягнення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК). А саме: з 5 серпня до 31 грудня 2024 року — у розмірі не менше 8,5%, з 1 січня до 30 червня 2025 року — не менше 9,25%; з 1 липня 2025 року — не менше 10%;

НБУ також надав банкам право включати в основний капітал 1 рівня суму прибутку за перше півріччя і дев'ять місяців 2024 року без попереднього узгодження регулятором і проведення огляду проміжної фінансової звітності. Водночас сума прибутку має бути зменшена на величину дивідендів, визначених до сплати з такого прибутку, а строк включення такого прибутку до капіталу обмежується датою проведення річних загальних зборів за підсумками 2024 року.

Крім того, в основний капітал 1 рівня можуть бути також включені кошти, отримані банком як оплата простих акцій або спрямовані на підвищення їхньої номінальної вартості. Такі кошти банки мають право включати в капітал протягом 2024 року, що сприятиме завершенню вже вжитих банками заходів щодо їхньої докапіталізації, вважає Нацбанк.

Він також надав банкам право включати до розрахунку додаткового капіталу 1 рівня, капіталу 2 рівня інструменти з умовами списання/конверсії, субординовані борги на період проведення НБУ узгоджувальних процедур згідно з поданими банками документами.

НБУ також встановив тимчасові особливості оцінки кредитного ризику за спеціалізованими кредитами на період дії воєнного стану та один рік після його припинення або скасування.

«Це зроблено, орієнтуючись на визначені Стратегією заходи, задля пожвавлення запуску та реалізації нових проєктів із залученням кредитних коштів, зокрема в пріоритетних галузях економіки (оборонно-промисловому комплексі, енергетиці, переробній промисловості, сільському господарстві) і сприяння розширенню участі банківського сектору у фінансуванні відновлення енергетичних потужностей», — наголосив регулятор.

Він додав, що завдяки нововведенням адаптовано механізми оцінки кредитних ризиків за спеціалізованими кредитами, наданими за такими напрямами, як проєктне, об'єктне фінансування (кредитування). Зокрема, банкам надано право враховувати для розрахунку коефіцієнта участі ініціатора проєкту кошти, залучені від інвестора проєкту на поворотній основі, без обмеження їхнього обсягу в разі належної субординації коштів; на підставі судження не погіршувати оцінку рівня кредитного ризику боржника за спеціалізованими кредитами через погіршення окремих фінансових показників;

Крім того, банки зможуть класифікувати кредит як спеціалізований, якщо немає застави корпоративних прав за наявності гарантій високої якості, а також наявності у компанії спеціального призначення, що реалізує проєкт, згідно зі звітністю доходів від інших, ніж реалізація проєкту, джерел і оцінювати спеціалізований кредит за спеціальним підходом протягом усього терміну реалізації проєкту.

Також запроваджено підвищені значення коефіцієнтів ліквідності забезпечення у формі обладнання, призначеного для використання у сферах енергетики, розподіленої генерації енергії (0,9 — у разі прийняття такого обладнання/устаткування в забезпечення на підставі права довірчої власності; 0,75 — у разі прийняття такого обладнання в заставу). Такі підвищені значення коефіцієнтів ліквідності банки матимуть право застосовувати за кредитами, наданими після 1 червня 2024 року для придбання обладнання/обладнання, призначеного для використання/експлуатації у сферах енергетики, розподіленої генерації енергії, уточнив НБУ.

Крім того, він розширив перелік винятків зі встановлених заборон, що дасть змогу банкам проводити активні операції з пов'язаними особами — лізинговими компаніями, які входять до складу одного з банків банківської групи. Запровадження таких особливостей сприятиме розширенню кредитної підтримки економіки України, включно з фінансуванням пріоритетних галузей. На думку Нацбанку, воно забезпечуватиме поштовх до розвитку спеціалізованого кредитування (проєктного, об'єктного фінансування), зокрема для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури; підвищення доступності кредитів, зокрема для домогосподарств та МСБ щодо придбання обладнання/обладнання для створення розподіленої генерації енергії та розширення кредитування суб'єктів сільського господарства.Последние новости

Подгружаем последние новости